O pojištění

Pojištění tvoří jednu z nepostradatelných složek našeho finančního zabezpečení. Ne vždy můžeme domyslet možné důsledky našeho jednání a ne vždy jsme schopni vytvořit takovou finanční rezervu, aby nám neočekáváná životní událost negativně nezasáhla do našich životů.

Chci se rovnou pojistit

Povinné ručení mít či nemít?

Toto řešit nemusíte, protože mít ho Vám ukládá zákon. Pokud byste ho neměli, dostanete pokutu a navíc když někoho nabouráte, budete muset všem poškozeným osobám zaplatit škodu na majetku, újmu na zdraví, náhradu za úmrtí, ušlý zisk, právníky apod. To může jít do několika miliónů, což většina z nás na svých účtech nemá…

Je to povinné, tak si dáme to nejlevnější…
Bohužel takto smýšlí většina z nás. Pak přijde první pojistná událost a naštvání z toho, že limit je nedostačující, že asistenční služba nechce hradit služby, jelikož se nejedná o nehodu, že jsme týden bez auta a nemáme se jak dostat do práce, že máme poškozené svoje auto a nemáme to z čeho platit…

Jaký limit tedy zvolit?

 35 000 000 Kč Základní legislativně povinný limit
 50 000 000 Kč Hodí se pro jízdu po frekventovaných cestách
 100 000 000 Kč Vhodný pro jízdu po rychlostních komunikacích a do zahraničí

Chcete mít hrazeny škody i na vlastním voze?

V tomto případě je nutno platit havarijní pojištění. Pojišťovna Vám zaplatí škody na Vašem autě jak v důsledku dopravní nehody, vandalismu, krádeže nebo živelních událostí. Zatímco povinné ručení hradí škody způsobené jiné osobě, havarijní pojištění kryje škody na Vašem autě.

Tipy:

 1. Povinné ručení mít musíte, havarijní pojištění je dobrovolné.
 2. Minimální limit pro zákonné povinné ručení je krytí 35 miliónů na zdraví a 35 miliónů na majetek. Pro klid duše si dejte 50 mil./50 mil.
 3. Zkoumejte asistenční služby. Je fajn mít zajištěnu asistenci i v případě nehody, ale toto v základních asistenčních službách zahrnuto není…
 4. Nemáte-li vytvořenou rezervu na pořízení auta v případě nehody, krádeže, mějte havarijní pojištění.

Pro koho je vhodné?

Toto pojištění je vhodné prakticky pro všechny, kteří se vydávají na cesty mimo naší republiku. To, co u nás stojí pár korun, v zahraničí za stejné služby zaplatíte řádově vyšší částky, protože se na Vás nevztahuje veřejné zdravotní pojištění.

Na cenu pojištění má vliv účel cesty (např. turistické, pracovní cesty, zaměření na nebezpečné sporty atd.) a místo, kam cestujete (levnější jsou cesty do Evropy než mimo ní). A samozřejmě na době pobytu.

V rámci cestovního pojištění lze sjednat:

 • Pojištění léčebných výloh – ošetření, hospitalizace, transporty zraněného, akutní zubní ošetření (Pozor: u zubů mají většinou pojišťovny omezený limit plnění). Doporučujeme limity vyšší než 3 mil.
 • Pojištění odpovědnosti – toto pojištění můžete mít sjednáno již zvlášť – více zde. Je však nutno zkontrolovat, zda-li máte platnost i mimo ČR. Pokud ne, je vhodné si toto pojištění sjednat v rámci cestovního pojištění.
 • Pojištění zavazadel – týká se odcizení zavazadel během cesty nebo pobytu v zahraničí. Součástí je i poškození zavazadel při dopravní nehodě nebo živelné události (Pozor: poškození zavazadel během přepravy je ve výlukách). V rámci pojištění jsou hrazeny i náklady z důvodu zpoždění zavazadel.
 • Storno cesty – zahrnuje storno poplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud ze závažných důvodů nemůžete na cestu odjet. Součástí může být i přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu.
 • Asistenční služby – jedná se o poskytnutí především informační pomoci v problémových situacích a zajišťuje komunikaci s úřady. Jakákoliv nesnáz v zahraničí je vždy náročnější z důvodu jazykové bariéry, proto je fajn využít tlumočení do češtiny.
 • Právní asistence – tuto službu můžete využít v situacích jako je dopravní nehoda, srážka s lyžařem nebo pokud Vám někdo způsobí v zahraničí dopravní nehodu. Za takových situací je dobrá rada a zastupování k nezaplacení. Pokud právní ochranu nemáte zajištěnou, určitě v rámci cestovního pojištění doporučujeme.

Pojištění nemovitosti

Váš majetek ohrožují nejen živly – povodně, krupobití, vichřice či blesky, ale také vandalové a zloději. Majetkové pojištění vás proti tomu neochrání, na zloděje platí spíš pořádný zámek, na blesky hromosvod a na povodeň především to, že nekoupíte dům v povodňové oblasti. Pojištění má jinou funkci: nahradit Vám plně nebo aspoň částečně ztráty, které utrpíte.

Co ovlivňuje výši pojistného?

 • Výše pojistné částky – cena Vaší nemovitosti
 • Způsob zabezpečení
 • Výše zvolené spoluúčasti
 • Lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání

Pojištění domácnosti

V domácnosti hrozí různá rizika. Odcizení věci při vloupání, živelná rizika (úder blesku, povodeň), vodovodní riziko (vytopení z důvodu prasklého topení, vodovodního zařízení). Toto pojištění se vztahuje i na vybavení domácnosti, například elektrospotřebiče (televize, počítač), cennosti, klenoty, peníze v hotovosti aj.

Co ovlivňuje výši pojistného?

 • Výše pojistné částky
 • Způsob zabezpečení
 • Výše zvolené spoluúčasti
 • Lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání

Způsobíte-li škodu druhé osobě

Způsobíte-li někomu jinému škodu, musíte zaplatit Vy nebo pojišťovna, máte-li sjednáno POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z BĚŽNÉHO OBČANSKÉHO ŽIVOTA. Nemáte-li toto pojištění, újmu může zaznamenat Vaše finanční rezerva, pokud vůbec tolik peněz máte :-(. I velmi opatrný člověk je schopen svým jednáním způsobit druhému škodu – na zdraví, majetku (např. od převrhnutí regálu v obchodě až po pokousání Vašim psem) nebo jinou finanční újmu (např. ušlý zisk při poškození zdraví).

Riziko způsobení škody hrozí prakticky každému, nejen dospělému, ale i děti jsou schopny ledacos vyvést :-).

Toto pojištění bývá často sjednáváno s pojištěním domácnosti (kde jsou většinou velmi nízké limity…), ale můžete si ho zajistit i zvlášť. Nejde o drahou záležitost: za pětistovku zajistíte krytí celé své rodiny až na 5 miliónů!

Způsobíte-li škodu zaměstnavateli

Způsobílite-li škodu svému zaměstnavateli, jste podle zákoníku práce povinen nahradit škodu až do výše čtyř a půl násobku průměrného hrubého měsíčního příjmu. Pojistná částka vychází právě z tohoto příjmu.

Opětovně to můžete zaplatit ze své rezervy nebo pak z pojištění ODPOVĚDNOSTI Z VÝKONU POVOLÁNÍ.U někoho pravděpodobnost škody je nulová, u někoho zase poměrně vysoká. Máte-li odpovědnost za stroje, může jít náhrada za škodu až do statisíce.

Pojištění smrti, invalidity nebo úrazu

Někteří lidé rádi riskují. Jiní se riziku vyhýbají. Někdo slézá osmitisícovky, jiný je nesvůj, když má přejít ulici. Pro oba případy platí, že život je riziková záležitost. Člověk se může ocitnout ve špatném okamžiku na špatném místě. Anebo si v rámci genetiky vytáhne los s nějakou nemocí.

Být pojištěn se vyplatí. Ať už pomůžete svým blízkým – pokud se stanete živiteli rodiny, nebo sami sobě, pokud přežijete vlastní smrt.

Životní pojištění kryje riziko, že člověk bude žít se změnou zdravotního stavu (může být invalidním) a nebude mít dostatečný příjem finančních prostředků (dokonce může svůj pravidelný příjem ztratit). Kryje i to, že člověk nebude žít a dostatečný příjem nebudou mít ti, kteří na něm byli finančně závislí.

Optimální životní pojištění

Aby pojištění mělo smysl, musí poskytovat skutečný užitek. Smysl má produkt, který poskytuje ochranu proti událostem, u nichž dochází k výrazné ztrátě příjmu, ztrátě rezerv a jsou tím ohroženy naše plány.

Základní chybou je pojistit se proti všem životním rizikům, zatímco na ostatní finanční cíle či na budování finanční nezávislosti již nezbývá. Za přijatelnou považujeme pojistné, které nepřesahuje zhruba 5 % našeho čistého měsíčního příjmu.
Máme-li rezervu, můžeme pro své zajištění využít vlastní úspory a dojde k tzv. samofinancování rizik. Jeho využití je finančně výhodnější zejména pro krytí malých škod.

Pojištění je dlouhodobá záležitost stejně měnící se jako náš život. Je vhodné využít flexibilní pojištění, které lze „ušít“ na míru a může být přizpůsobováno aktuální životní situaci. Pojistné částky se dají zvyšovat/snižovat, měnit rizika, která se nás v daném čase a situaci týkají. Flexibilní pojištění funguje jako stavebnice.

Pojištění dětí

Po narození dítěte dealeři dětských pojistek chodí po porodnicích a nabízí čerstvým rodinám „úžasné dětské spořicí pojistky“. Pokud nechcete hned na začátku přijít o peníze, zapomeňte na takový produkt.

Pojištění dítěte je velmi obdobné tomu, jak se pojišťují dospělí. Základem je pojištění trvalých následků úrazu a velmi vážná onemocnění. V případě vážného úrazu či nemoci je pravděpodobné, že dojde k výpadu příjmu jednoho z rodičů dítěte.

V mnoha případech lze dítě připojistit k „dospělé“ smlouvě. Taková pojistka není vůbec drahá, proto se nebojte využít vyšších pojistných částek. Jedině tak můžete svým dětem a sobě v případě vážné nehody zajistit určitou životní úroveň.